DINOL POWER STEERING FLUID

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Ulja za centralne hidraulične sisteme

DINOL POWER STEERING FLUID

Potpuno sintetičko ulje visokih performansi za centralne hidraulične sisteme automobila, zasnovano na naprednoj tehnologiji najkvalitetnijih sintetičkih baznih ulja i specijalno odabranih aditiva. DINOL POWER STEERING FLUID je specijalno formulisan za opterećene centralne hidraulične sisteme, servo upravljače i amortizere, gde temperatura ulja može da dostigne i do 140 ºC.

Prednosti proizvoda:

  • Izuzetna temperaturna stabilnost.
  • Visoka oksidaciona stabilnost.
  • Dokazana OEM tehnologija.
  • Odlična niskotemperaturna svojstva.
  • Visoka stabilnost.
  • Pruža smanjenje buke (škripanja) u servo pumpi upravaljača i dugotrajnu zaštitu zaptivki i creva.
  • Zaštita od habanja i otpornost na koroziju.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
MAN M 3289; BMW 81 22 9 407 758; BMW 82 11 1 468 041; BMW 83 29 0 429 576; Ford M2C204A; OPEL 1940 715; OPEL 1940 766; PSA S 71 2710; VW TL 521 46 (G 002 000/A7/A8 ,G 004 000);

Pakovanje:
1L (x15), 20L, 200L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,83 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 6,3 SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 40ºC mm²/s 18,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 334 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 160 SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja ºC -60 SRPS ISO 3016

UPOREDNA TABELA

DINARA OIL
DINOL POWER STEERING FLUID
Fuchs
TITAN ZH 4300 B
Valvoline
SYNPOWER
STEERING FLUID
Pentosin
CHF 11 S
Motul
MULTI HF