DINOL 2T ULTRA SINT

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Ulja za motocikle

DINOL 2T ULTRA SINT

specijalno formulisano potpuno sintetičko ulje za dvotaktne motore motocikala, skutera, motornih sanki i sličnih benzinskih motora. DINOL 2T ULTRA SINT se pravi od sintetičkih baznih ulja visokih performansi u kombinaciji sa specijalno odabranim aditivima.

Nije pogodno za dvotaktne vanbrodske motore.

Prednosti proizvoda:

  • Vrhunska zaštita motora, čuva motor i održava ga čistim.
  • Kontrolisano sagorevanje, uz veoma malo oslobađanje dima čak i pod ekstremnim uslovima.
  • Visoka termalna i oksidaciona stabilnost.
  • Pruža zaštitu klipova od habanja.
  • Visoka antihabajuca i antikorozivna zaštita.
  • Homogena struktura čak i na veoma niskim temperaturama.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
JASO FD; ISO -L-EGD; API TC; ISO 6743-15;

Pakovanje:
250ml, 200L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,86 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 10,9 SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 40ºC mm²/s 67,6 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 152 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 92 SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja ºC -39 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g 1,6 SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo % Wt 0,15 ASTM D874

UPOREDNA TABELA

DINARA OIL
DINOL 2T ULTRA SINT
Fuchs
COMP 2 PLUS
Shell
ADVANCE
ULTRA 2
Mobil
MOBIL 1
RACING 2T
Castrol
POWER RS
TTS MOTOR OIL
Motul
MOTUL
510 2T