DINOL GETRIBE OIL POLUSINT 75W-90

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Ulja za menjače i diferencijale

DINOL GETRIBE OIL POLUSINT 75W-90

Visoko kvalitetno polusintetičko ulje specijalno dizajnirano za menjače lakših i teških komercijalnih vozila i opreme koji rade u teškim operativnim uslovima. Jedinstvena tehnologija aditiva omogućuje korišćenje jednog maziva u zadnjim osovinama sinhronizovane i nesinhronizovnane manuelne transmisije. DINOL GETRIBE OIL POLUSINT 75W-90 se pravi od visoko-kvalitetnog baznog ulja u kombinaciji sa specijalno odabranim paketom aditiva.

Prednosti proizvoda:

  • Izuzetna oksidaciona i termička stabilnost.
  • Efektivna zaštita od habanja i korozije.
  • Izrazita fluidnost na niskim temperaturama obezbeđuje promenu brzina sa velikom lakoćom u svim vremenskim uslovima.
  • Odlična Shear stabilnost.
  • Dobre frikcione osobine obezbeđuju uštedu goriva i laku promenu brzina.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
API GL-4/GL-5, MIL-L-PRF-2105E; API MT-1; Mack GO-J; MAN 341 Type Z2; MAN 341 Type M2; MB 235.0; Scania STO-1; SAE J 2360; Arvin Meritor 0-76-N; ZF TE-ML 02B,05A,07A,08;

Pakovanje:
1L (x15), 20L, 200L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,878 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 15,2 SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 40ºC mm²/s 94,2 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 171 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC >201 SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja ºC -36 SRPS ISO 3016
Viskoznost na -40ºC (Brookfield) cP 150000 ASTM D2983

UPOREDNA TABELA

DINARA OIL
DINOL GETRIBE OIL POLUSINT 75W-90
Fuchs
TITAN GEAR
SYN 75W-90
Valvoline
DURABLEND
GL-4 GEAR OIL
75W-90
Castrol
UNIVERSAL
75W-90