DINOL ATF D III

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Ulja za automatsku transmisiju

DINOL ATF D III

Visokokvalitetno polusintetičko ulje za podmazivanje savremenih automatskih transmisionih sistema, servo i hidrauličnih upravljača za koje je preporučeno ulje kvalitetnog nivoa GM DEXRON III.

Prednosti proizvoda:

  • Dobra termička i oksidaciona stabilnost, stabilna viskoznost.
  • Dobra zaštita od korozije.
  • Odlične niskotemperaturne osobine.
  • Odlične antihabajuće osobine i kontrolisane frikcione osobine.
  • Ne penuša i ima izvanrednu sposobnost izdvajanja vazduha.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
GM DEXRON III-H; III-G; III-F; III-E; III-D; AlisonC-4; Alison TES,389; Caterpillar TO-2; Chrysler MS-9602/MS-7 176; Ford MERCON. Ford M2C138-CJ, M2C 166-H Fluids; MAN 339 Z1/V1, Z2/V2; MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7; Voith 55.6335/55.6336; Volvo 97340/97341; ZF TE-ML 02F, 04D, 09, 11A, 14A, 17C

Pakovanje:
1L (x15 ), 10L (x2), 20L, 200L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,87 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 7,1 SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 40ºC mm²/s 38 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 151 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 186 SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja ºC -45 SRPS ISO 3016

UPOREDNA TABELA

DINARA OIL
DINOL ATF D III
Modriča
MATIK DIII
Shell
SPIRAX S3
ATF MD3
Mobil
MULTIPURPOSE
ATF
Castrol
ATF DEXIII
Total
FLUID NA H3