LITOL 2MoS

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Mazive masti

LITOL 2MoS

Litijum kompleksna mast na bazi mineralnog ulja. Sadrži antioksidanse, inhibitor korozije, EP aditive kao i aditive protiv habanja i 3% molibden disulfida. Kompleksna struktura je čini pogodnom za upotrebu u širokom temperaturnom opsegu i može da se primenjuje kod povišenih temperatura. Poseduje visok stepen mehaničke stabilnosti. Pogodna je za upotrebu kod mehanizacije koja radi u uslovima velikh opterećenja i vibracija i omogućuje produženi interval ponovnog podmazivanja.

LITOL 2MoS je mast visokih performansi i preporučuje se za podmazivanje i u industriji i za automobile. Molibden disulfid omogućuje ekstra zaštitu u aplikaciji kod sporo kotrljajućih ili oscilujućih ležajeva. Nije pogodno za kotrljajuće ležaje koji rade pri velikim brzinama.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
DIN 51502; KPF2N-20; ISO 6743; ISO-L-XBDIB2;

Pakovanje:
.

Višestruka namena

Ekstremni pritisci

Zaštita od korozije

Visoke temperature

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Ugušćivač - Litijum komplex -
Bazno ulje - Mineralno -
Boja - Crna vizuelno
NLGI gradacija - 2 ASTM D217
NLGI gradacija - 265-295 ISO 2137
Tačka kapanja ºC >280 IP 396
Opterećenje pri svarivanju N 2600 DIN 51350:4
Temperaturni opseg ºC -30ºC do +140ºC(max+200ºC)