ALUFOOD

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Mazive masti

ALUFOOD

Aluminijum kompleksna maziva mast na bazi farmaceutskog belog ulja. Sadrži antioksidanse, EP aditive i antihabajuće aditive. Ugušćivač zajedno sa specijalnim baznim uljem čini ovu mast pogodnom za primenu u industriji gde je moguć kontakt sa hranom. Otporna je ukoliko dođe u kontakt sa slabo alkalnim i kiselim rastvorom. Primenjuje se za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, ventila, slavina, lanaca, zaptivaka u prehrambenoj industriji (pekarskoj, konditorskoj, klanicama, mlekarama, pivarama...) kao i u farmaceutskoj industriji.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
DIN 51502; KP2K-20; ISO 6743; L-XBCEB2;

Pakovanje:
.

Ekstremni pritisci

Teška opterećenja

Za prehrambenu industriju NSF H1

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Ugušćivač - Aluminijum kompleks -
Bazno ulje - Belo ulje -
Boja - Bela vizuelno
NLGI gradacija - 2 ASTM D217
NLGI gradacija - 265-295 ISO 2137
Tačka kapanja ºC >230 IP 396
Opterećenje pri svarivanju N 6000 DIN 51350:4
Temperaturni opseg ºC -20ºC do +120ºC(max140ºC)
Gustina na 20ºC kg/m³ 1,0 IP 530