LITOL TEMP

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Mazive masti

LITOL TEMP

Litijum kompleksna mast na bazi sintetičkog ulja. Obezbeđuje odlično podmazivanje, sadrži antioksidante, inhibitore korozije, EP aditive kao i aditive protiv habanja. Zbog svoje strukture i sintetičkog baznog ulja, pogodna je za upotrebu u širokom temperaturnom opsegu, kako na niskim tako i na visokim temperaturama. Zahvaljujući kompleksnoj strukturi mast poseduje izuzetno visok stepen mehaničke stabilnosti. Ovo poboljsava performanse u uslovima vibracija i produzava interval ponovnog podmazivanja. Širok temperaturni opseg je čini izuzetno pogodnom prilikom izbora za podmazivanje svih vrsta ležajeva koji rade kako na niskim temperaturama (do -40 ºC) tako i na visokim (do +220ºC).

Proizvod zadovoljava specifikacije:
DIN 51502; KPHC2N-40; ISO 6743; ISO-L-XDDIB2;

Pakovanje:
.

Ekstremni pritisci

Zaštita od korozije

Visoke temperature

Niske temperature

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Ugušćivač - Litijum komplex -
Bazno ulje - Sintetičko -
Boja - Bezbojan vizuelno
NLGI gradacija - 2 ASTM D217
NLGI gradacija - 265-295 ISO 2137
Tačka kapanja ºC >260 IP 396
Opterećenje pri svarivanju N 3000 DIN 51350:4
Temperaturni opseg ºC -30ºC do +150ºC(max220ºC)