COMPLEX LL EP

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Mazive masti

COMPLEX LL EP

Litijum kompleksna mast na bazi mineralnog ulja. Obezbeđuje odlično podmazivanje, sadrži antioksidante, inhibitore korozije i EP aditive. Pogodna je za upotrebu u širokom temperaturnom opsegu, a naročito se preporučuje kod povišenih temperatura. Zahvaljujući kompleksnoj strukturi mast poseduje visok stepen mehaničke stabilnosti što je čini pogodnom za upotrebu kod mehanizacije koja radi u uslovima velikh opterećenja i vibracija. COMPLEX LL EP se koristi za dugotrajno podmazivanje i zadovoljava Volvo standard Lubricanting grease 97720. COMPLEX LL EP je moderan proizvod visokih performansi koji postavlja novi standard za potpuno univerzalnu mast pogodnu i za industrijsku i za automobilsku primenu. COMPLEX LL EP je primarn izbor za razne klizne i kotrljajuće ležaje uključujući i one koji rade pod teškim uslovima i temperaturama koje mogu da dostignu i do 220ºC.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
DIN 51502; KP2N-30; ISO 6743; ISO-L-XCDIB2;

Pakovanje:
.

Ekstremni pritisci

Zaštita od korozije

Visoke temperature

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Ugušćivač - Litijum kompleks -
Bazno ulje - Mineralno -
Boja - Žuto-braon vizuelno
NLGI gradacija - 2 ASTM D217
NLGI gradacija - 265-295 ISO 2137
Otprnost na vodu na 90 ºC - 1 DIN 51807:1
Tačka kapanja ºC >260 IP 396
Opterećenje pri svarivanju N 2800 DIN 51350:4
Temperaturni opseg ºC -30ºC do +140ºC(max220ºC)