DINOL ATF-A

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Ulja za menjače i diferencijale

DINOL ATF-A

ATF-A je mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema motornih vozila, poljoprivredne i građevinskie mehanizacije za koje se preporučuje ulje kvalitetnog nivoa ATF tip A suffix A.

Prednosti proizvoda:

  • Dobra zaštita od korozije.
  • Odlične niskotemperaturne osobine.
  • Odlične antihabajuće osobine.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
GM ATF Type A Suffix A; MB 236.2; DD ALLISON C-3; VOITH; MAN 339 typ A; ZF TEML 14;

Pakovanje:
0,5L (x20), 1L (x15), 5L (x3), 10L (x2), 200L, 1000L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,87 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 7 SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 40ºC mm²/s 37 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 150 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 210 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -36 SRPS ISO 3016
Boja - crvena Vizuelno

PRIMENA

DINOL ATF-A je namenjeno za podmazivanje automatskih, transmisionih i hidrauličnih prenosnika i servo uređaja. Koristi se za hidraulične upravljače, spojnice, transmisione sisteme, za servo upravljače i pretvarače obrtnog momenta kod teških motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina kod kojih su propisana ulja koja zadovoljavaju specifikaciju GM ATF type A suffix A.

SKLADIŠTENJE

DINOL ATF-A čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.