DINOL GETRIBE OIL SAE 90 GL-4

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Ulja za menjače i diferencijale

DINOL GETRIBE OIL SAE 90 GL-4

DINOL GETRIBE OIL SAE 90 GL-4 je mineralno monogradno ulje za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala vozila kod kojih se zahteva nivo kvaliteta API GL-4.

Prednosti proizvoda:

  • Efikasno podmazivanje.
  • Stabilna viskoznost, dobra oksidaciona i termička stabilnost.
  • Dobra zaštita od rđe i korozije.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
API GL-4;

Pakovanje:
1L (x15), 5L (x3), 10L (x2), 20L, 200L, 1000L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0.90 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 17,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 95 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -21 SRPS ISO 3016

PRIMENA

DINOL GETRIBE OIL SAE 90 GL-4 je mineralno monogradno ulje namenjeno za podmazivanje spiralno-konusnih i hipoidnih zupčastih prenosnika i određenih tipova sinhronizovane manuelne transmisije kod motornih vozila koja rade u uslovima srednjih opterećenja.

SKLADIŠTENJE

DINOL GETRIBE OIL SAE 90 GL-4 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.