DINOL KLASIK 15W-40

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Motorna ulja za putnički program

DINOL KLASIK 15W-40

DINOL KLASIK 15W-40 - su kvalitetna mineralna, multigradna motorna ulja namenjena za podmazivanje benzinskih i dizel motora putničkih automobila i lakih dostavnih vozila bez turbo grupe.

Prednosti proizvoda:

  • Osigurava pouzdan rad motora pri normalnim uslovima eksploatacije.
  • Smanjuje habanje motora, stvaranja taloga i lakova čime obezbeđuje čistoću motora.
  • Efikasno štite motor od korozije.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
API SG/CD;

Pakovanje:
1L (x15), 4L (x3), 5L (x3), 200L, 1000L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,88 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 14,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 135 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 220 SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja ºC -35 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g 6 SRPS ISO 3771

PRIMENA

DINOL KLASIK 15W-40 su motorna ulja namenjena za podmazivanje etvorotaktnih, benzinskih i dizel motora putničkih i lako dostavnih vozila starijih klasičnih konstrukcija koji rade u uslovima umerenih opterećenja pri različitim temperaturama i režimima vožnje.
Zamena ulja se vrši prema preporuci proizvođača vozila, a uobičajna je preporuka na 10000km.

SKLADIŠTENJE

DINOL KLASIK 15W-40 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.