DINOL KLASIK D 15W-40

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Motorna ulja za komercijalna vozila

DINOL KLASIK D 15W-40

DINOL KLASIK D SAE 15W-40 - su mineralna multigradna motorna ulje, namenjena za podmazivanje svih tipova brzohodnih dizel motora, sa i bez turbo punjenja koji rade u normalnim i teškim uslovima eksploatacije.

Prednosti proizvoda:

  • Osiguravaju pouzdan rad motora pri normalnim i otežanim uslovima eksploatacije.
  • Smanjuju habanje motora, stvaranja taloga i lakova čime obezbeđuju čistoću motora.
  • Efikasno štiti motor od korozije.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
API CF/SF; CCMC D2 MIL-L-2104C; MB228.0; MAN 270;

Pakovanje:
10L (x2), 20L, 200L, 1000L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,88 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 14,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 135 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 220 SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja ºC -35 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g 9 SRPS ISO 3771

PRIMENA

DINOL KLASIK D SAE 15W-40 su motorna ulja namenjena za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila starijih klasičnih konstrukcija koji rade pri normalnim i teškim uslovima ksploatacije.
Zamena ulja se vrši prema preporuci proizvođača vozila, a uobičajena preporuka je 10000km.

SKLADIŠTENJE

DINOL KLASIK 15W-40 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.