DINOL LANCOL UNIVERZAL 100

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Industrijska ulja za lance motornih testera

DINOL LANCOL UNIVERZAL 100

DINOL LANCOL UNIVERZAL 100 - je kvalitetno mineralno ulje namenjeno za podmazivanje lanaca motornih testera različitih proizvođača pri normalnim i teškim radnim uslovima kao što su visoke i niske spoljne temperature, sneg, voda i prašina.

Prednosti proizvoda:

  • Visoka sposobnost prijanjanja na metalnim kliznim površinama lanaca.
  • Dobro potiskivanje vode sa metalnih površina.
  • Odlična antihabajuća i i podmazujuća svojstva.
  • Dobra svojstva zaštite od korozije.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
ISO 6743-1 (L-AC);

Pakovanje:
1L (x15), 2L (x9), 5L (x3), 10L (x2), 20L, 200L, 1000L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,88 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40ºC mm²/s 100 SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC ºC 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC max -15 SRPS ISO 3016

PRIMENA

DINOL LANCOL UNIVERZAL 100 je ulje namenjeno za podmazivanje lanaca svih tipova motornih testera koje se koriste pri teškim uslovima rada, pri niskim i visokim temperaturama u prisustvu vode, prašine i blata.
Ne sme da se koristi za pravljenje mešavine sa gorivom za pogon motornih testera - za tu svrhu koristi se ulje za dvotaktne motore.

SKLADIŠTENJE

DINOL KLASIK 15W-40 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.