DINOL TRAKTOL OIL 80

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Ulja za poljoprivrednu mehanizaciju

DINOL TRAKTOL OIL 80

DINOL TRAKTOL OIL 80 - je mineralno višenamensko traktorsko ulje (UTTO), namenjeno za podmazivanje, prenos snage i hlađenje kod traktora male i srednje snage kod kojih se za transmisiju, hidraulični sistem i mokre kočnice koristi isto ulje.

Prednosti proizvoda:

  • Odlično podmazivanje i sprečavanje habanja svih pokretnih delova u svim uslovima eksploatacije.
  • Kontrolisano trenje kod mokrih kočnica što omogućava bezbedno kočenje bez buke i vibracija.
  • Dobra filtrabilnost čak i u prisustvu vode.
  • Odlična kompatibilnost sa svim zaptivnim materijalima.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
API GL-4; M F M-1139/1145; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2; FORD M2C-86;

Pakovanje:
1L (x15), 5L (x3), 10L (x2), 200L, 1000L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,88 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 14,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 95 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 230 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -23 SRPS ISO 3016

PRIMENA

DINOL TRAKTOL OIL 80 se primenjuje za podmazivanje sistema za prenos snage, hidrauliku i za hlađenje kod traktora male i srednje snage kod kojih je za transmisiju, hidrauliku i mokre kočnice proizvođač propisao isto ulje, kao i za drugu poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju i priključne mašine.

SKLADIŠTENJE

DINOL KLASIK 15W-40 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.