DINOL SUPER SAE 40

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Motorna ulja za putnički program

DINOL SUPER SAE 40

DINOL SUPER SAE 40 - su kvalitetna monogradna motorna ulja mineralne osnove za dizel i benzinske motore, transportnih vozila, građevinskih mašina, traktora i druge poljoprivredne mehanizacije.

Prednosti proizvoda:

  • Smanjeno habanje delova motora - siguran rad motora.
  • Čist motor bez naslaga i taloga - duži radni vek motora.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
API CD/SF; CCMC D2; MIL-L 2104D; MB 228.0; MAN 270;

Pakovanje:
1L (x15), 4L (x3), 5L (x3), 10L (x2), 20L, 200L, 1000L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,89 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 14,5-15,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 95 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 230 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -20 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g min 9 SRPS ISO 3771

PRIMENA

DINOL SUPER SAE 40 ulja su namenjena za podmazivanje dizel motora teretnih vozila, autobusa, poljoprivredne i građevinske mehanizacije starijih konstrukcija sa i bez turbo punjenja, koji rade u umerenim i otežanim uslovima. Mogu se koristiti i za podmazivanje kompresora, lakše opterećenih reduktora i hidrauličnih uređaja gde se dozvoljava primena monogradnih motornih ulja.
DINOL SUPER SAE 40 se uglavnom preporučuje za primenu u letnjim uslovima eksploatacije.
Zamena ulja se vrši prema preporuci proizvođača vozila, a uobičajna preporuka je 10000-15000km za benzinske i 8000-10000km za dizel i turbo dizel motore.

SKLADIŠTENJE

DINOL SUPER SAE 40 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.