DINOL POLUSINT SL/CF SAE 10W-40

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Motorna ulja za putnički program

DINOL POLUSINT SL/CF SAE 10W-40

Polusintetsko multigradno motorno ulje vrhunskih performansi namenjeno za podmazivanje najsavremenijih benzinskih i dizel motora putničkih i lako dostavnih vozila sa i bez katalizatora, u najtežim uslovima rada i promenljivim klimatskim uslovima.

Prednosti proizvoda:

  • Odlikuje se visokim performansama.
  • Obezbeđuje efikasnu zaštitu motora od habanja u hladnim uslovima eksploatacije.
  • Obezbeđuje otpornost na koroziju u ekstremnim uslovima eksploatacije uz maksimalnu izlaznu snagu motora.
  • Odlična tribološka svojstva obezbeđuju zaštitu motora i uštedu goriva.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
API SL/CF; ACEA A3/B3/B4-04; MB 229.1; VW 501.01/505.00;

Pakovanje:
1L (x15), 4L (x3), 20L, 200L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
Gustina na 15ºC g/cm³ 0,88 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 14-14,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 145 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 220 SRPS ISO 2592
Tačka stinjavanja ºC -35 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g 8 SRPS ISO 3771

UPOREDNA TABELA

DINARA OIL
DINOL POLUSINT SL/CF SAE 10W-40
FAM
FENIX BN
EXTRA SAE 10W-40
Shell
HELIX PLUS
SAE 10W-40
Mobil
MOBIL SUPER S
SAE 10W-40
Castrol
GTX 3
MAGNETIC
SAE 10W-40
Modriča
OPTIMA HC
POWER SAE 10W-40